Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planai:

2024 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2023 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2022 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2021 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokimentą


Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos:

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2023 m.
Peržiūrėti dokumentą

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2022 m.
Peržiūrėti dokumentą

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2021 m.
Peržiūtėti dokumentą

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 m. 
Peržiūrėti dokumentą

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 m. 
Peržiūrėti dokumentą


Kiti dokumentai:

Kauno lopšelio-darželio „Šermukšnėlis“ viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Viešųjų pirkimų įstatymas – Peržiūrėti dokumentą

Viešųjų pirkimų  sutartys – Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Šermukšnėlis“ pareigybių sąrašas, kurie turi deklaruoti viešuosius ir privačius interesus:

  • Direktorė;
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
  • Visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys asmenys.
Informacija atnaujinta — 2024 26 kovo | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility