Planavimo dokumentai

PLANAVIMO DOKUMENTAI:

2018 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2021 metų veiklos planas

2022 m. veiklos planas

2023 m. veiklos planas

2024 m. veiklos planas

2016-2018 m. Šermukšnėlis strateginis planas

2019-2021 m. Šermukšnėlis strateginis planas

2022-2024 m. Šermukšnėlis strateginis planas

KITI DOKUMENTAI:
Elektroninio dienyno Tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės 2023 m.

Ugdymo kokybės samprata

Alkoholio, tabako ir  kitų psichiką veikiančių  medžiagų  vartojimo prevencijos programa

Ikimokyklinio ugdymo programa

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa

Kauno lopšelio-darželio „Šermukšnėlis” darbo apmokėjimo sistema 2024 m.

Informacija atnaujinta — 2024 10 balandžio | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility