Vidaus struktūra

KAUNO  LOPŠELIO  DARŽELIO  „ŠERMUKŠNĖLIS“
VIDAUS  STRUKTŪRA

VAIKO GEROVĖS
KOMISIJA

MOKYTOJŲ TARYBA

ĮSTAIGOS TARYBA

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

DARBO TARYBA

KŪRYBINĖS – PROBLEMINĖS
GRUPĖS

Vertina įstaigos
ugdymo aplinką,
vaikų saugumą,
analizuoja vaikų
ugdymosi poreikius,
problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus,
kryptis,
teikimo formą.

Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Sprendžia įstaigos veiklos
kokybės klausimus,
dalyvauja rengiant
įstaigos veiklos
strategiją.

Sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo
klausimus.

Atstovauja darbuotojų interesus konfliktinėje situacijoje.

Analizuoja ir spendžia
įstaigoje iškilusias problemas.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė: Regina Jarmulkienė;

sekretorė: Karolina Buinauskienė;

nariai: Kristina Vidikienė,  Jurgita Šerberienė, Danutė Antanavičienė, Edita Markevičienė.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė: Kristina Klimovienė;

nariai: mokytojos, logopedės.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė Gintarė Gulbinienė , kontaktinis

tel. (8-37) 312015;
sekretorė: Edita Markevičienė;

nariai: Kristina Jakubovskienė, Ieva Cikanavičienė, Irena Sladkevičienė, Justina Jocienė.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė Kristina Klimovienė;

sekretorė: Edita Končiuvienė;

nariai: Laimutė Margelienė, Aliona Šeršnikova,

Edita Mikelionienė.

Sudėtis:

Jurgita Šerberienė,

Kristina Jakubovskienė, Rasa Kadzevičienė

Kuriasi pagal poreikį, savarankiškumo principu

Informacija atnaujinta — 2023 13 lapkričio | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility