Vidaus struktūra

KAUNO  LOPŠELIO  DARŽELIO  „ŠERMUKŠNĖLIS“
VIDAUS  STRUKTŪRA

VAIKO GEROVĖS
KOMISIJA

MOKYTOJŲ TARYBA

ĮSTAIGOS TARYBA

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

DARBO TARYBA

KŪRYBINĖS – PROBLEMINĖS
GRUPĖS

Vertina įstaigos
ugdymo aplinką,
vaikų saugumą,
analizuoja vaikų
ugdymosi poreikius,
problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus,
kryptis,
teikimo formą.

Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Sprendžia įstaigos veiklos
kokybės klausimus,
dalyvauja rengiant
įstaigos veiklos
strategiją.

Sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo
klausimus.

Atstovauja darbuotojų interesus konfliktinėje situacijoje.

Analizuoja ir spendžia
įstaigoje iškilusias problemas.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė: Kristina Klimovienė,

sekretorė: Karolina Buinauskienė,

nariai: Regina Jarmulkienė, Kristina Vidikienė, Renata Skliaustienė, Jurgita Šerberienė, Danutė Antanavičienė

Sudėtis:
komisijos pirmininkė: Aldona Leonavičienė

nariai: mokytojos, logopedės.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė Kristina Klimovienė, kontaktinis

tel. (8-37) 312015.
sekretorė: Gintarė Gulbinienė

nariai: Kristina Jakubovskienė, Ieva Cikanavičienė, Irena Sladkevičienė, Justina Jocienė

Sudėtis:
komisijos pirmininkė Aldona Leonavičienė,

sekretorė: Edita Končiuvienė

nariai: Laimutė Margelienė, Aliona Šeršnikova,

Edita Mikelionienė

Sudėtis:

Jurgita Šerberienė,

Kristina Jakubovskienė, Rasa Kadzevičienė

Kuriasi pagal poreikį, savarankiškumo principu

Informacija atnaujinta — 2023 2 gegužės | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Aldona Leonavičienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: (8 37)  31 20 15
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2023 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility