Vidaus struktūra

KAUNO  LOPŠELIO  DARŽELIO  „ŠERMUKŠNĖLIS“
VIDAUS  STRUKTŪRA

VAIKO GEROVĖS
KOMISIJA

MOKYTOJŲ TARYBA

ĮSTAIGOS TARYBA

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

DARBO TARYBA

KŪRYBINĖS – PROBLEMINĖS
GRUPĖS

Vertina įstaigos
ugdymo aplinką,
vaikų saugumą,
analizuoja vaikų
ugdymosi poreikius,
problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus,
kryptis,
teikimo formą.

Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Sprendžia įstaigos veiklos
kokybės klausimus,
dalyvauja rengiant
įstaigos veiklos
strategiją.

Sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo
klausimus.

Atstovauja darbuotojų interesus konfliktinėje situacijoje.

Analizuoja ir spendžia
įstaigoje iškilusias problemas.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė: Regina Jarmulkienė,

sekretorė: Dalytė Redikienė,

nariai: Danguolė Ivoškienė,

Birutė Germanavičiūtė,

Karolina Buinauskienė,

Jurgita Šerberienė,

Giedrė Jankuvienė,

Deimantė Navickienė,

Danutė Antanavičienė

Sudėtis:
komisijos pirmininkė: Aldona Leonavičienė

nariai: mokytojos, logopedės.

Sudėtis:
komisijos pirmininkė Danguolė Giedraitienė, kontaktinis

tel. (8-37) 312015.
sekretorė: Janė Vanagienė

nariai:

Kristina Jakubovskienė,

Stasė Subienė,

Ieva Cikanavičienė, Irena Sladkevičienė, Justina Jocienė, Gintarė Gulbinienė

Sudėtis:
komisijos pirmininkė Aldona Leonavičienė,

sekretorė: Edita Končiuvienė

nariai: Laimutė Margelienė, Aldona Šeršnikova,

Edita Mikelionienė

Sudėtis:

Jurgita Šerberienė,

Kristina Jakubovskienė, Rasa Kadzevičienė

Kuriasi pagal poreikį, savarankiškumo principu

Informacija atnaujinta — 2020 10 vasario | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Aldona Leonavičienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: (8 37)  31 20 15
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2023 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility