Pedagogai

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Kristina Klimovienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Jarmulkienė

KAUNO MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠERMUKŠNĖLIS“ PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Darbuotojo 
vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas,
specialybė

Telefonas,
el. paštas

Kristina Klimovienė

Direktorė

Vyresnioji socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis,
socialinė pedagogė

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Regina Jarmulkienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Jurgita Šerberienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštesnysis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Karolina Buinauskienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis universitetinis

8-37 312015
karolinalazdauskyte@gmail.com

Vida Jurjevienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, ikimokyklinių įstaigų mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Ada Žarnauskienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Jūratė Polonskienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Edita Končiuvienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis universitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Virginija Kačinskienė

Muzikos mokytoja

Vyresnioji meninio ugdymo (muzika) mokytoja

Aukštesnysis, dirigentė muzikos mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Edita Markevičienė

 Socialinė pedagogė 

 Socialinė pedagogė

 Aukštasis universitetinis

8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com 

Sandra OlišauskienėPriešmokyklinio ugdymo mokytojaVyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytojaAukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja
8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Laimutė Margelienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Karolina Savickaitė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nebaigtas aukštasis universitetinis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Rasa Kadzevičienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Violeta Tamulienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Aldona Vaičiulienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Rita Aksomaitienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, ikimokyklinių įstaigų mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Gintarė

Gulbinienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Živilė Sabaliauskienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Virginija Devenienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Kristina Vidikienė

Logopedė

 logopedė

Aukštasis universitetinis, logopedė

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Informacija atnaujinta — 2023 28 lapkričio | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility