PROJEKTAS SU STEAM ELEMENTAIS „LIETUVA-MŪSŲ ŠIRDIES SAULĖ“

  2023 m. vasario 6 – 17 dienomis lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ vyko projektas „Lietuva – mūsų širdies saulė“, kurio tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius, meninius, kūrybinius bei muzikinius gebėjimus, skatinant vaikus domėtis gimtosios šalies istorija ir supažindinant vaikus su tautine simbolika: vėliava, himnu, herbu. Projekto metu grupėse vyko pokalbiai apie Lietuvą panaudojant įvairias nuotraukas, paveikslėlius, žemėlapius bei knygeles. Taip pat buvo žiūrima vaizdinė medžiaga, kurioje atsispindi meilė Tėvynei. Buvo klausoma pasaka „Laisvės paukštelis“.  Vyko meninė veikla „Lietuva-Saulė“, kurios metu vaikučiai kartu su tėveliais gamino rankas, išmargintas tautiškais motyvais. Iš  visų rankyčių buvo pagaminta Lietuvos saulė. Taip pat grupėse vyko įvairūs STEAM eksperimentai ir kūrybinės veiklos susijusios su Lietuvos tematika. Vaikai  kartu su mokytojomis gamino trijų spalvų žele,  stebėjo  stingimo procesą ir  ragavo.

  Minint Vasario 16-ąją darželyje vyko šventinis muzikinis rytmetys, kurio metu darželio vaikai klausėsi Tautiškos giesmės, ansambliuko vaikai dainavo daineles susijusias su Lietuva, žaidė tautinius žaidimus, džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje šalyje – Lietuvoje.

  Dėkojame „Šermukšnėlio“ bendruomenei: mokytojoms, vaikučiams ir jų tėveliams  prisijungus ir aktyviai dalyvavus projekte.

  

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility