PROJEKTAS „MEILĖ ARTIMUI IR TĖVYNEI“

   Vasario 5-15 d. lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ vyko projektas „Meilė artimui ir tėvynei“.

   Projekto tikslas — supažindinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus su Lietuvos istorija, skatinti bendrumo jausmą, ugdyti pilietiškumą.
 
   Projekto metu mokytojos kalbėjo su vaikais apie Vasario 16-ąja, vykdė įvairiausias veiklas susijusias su Lietuva, piešė, aplikavo piešinius savo Tėvynei.
 
   Vasario 15-ąją dieną vyko projekto baigiamasis renginys, kurio metu vaikai vieningai giedojo Lietuvos himną, deklamavo eilėraščius, dainavo dainas apie Lietuvą, naudojant STEAM elementus atliko veiklą „Statom pilį kartu“, bei visi kartu šoko šokį „Mano Tėvynė — Lietuva“.
 
   Projekto koordinatorė: direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Jarmulkienė. Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Šerberienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Kadzevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Savickaitė, meninio ugdymo mokytoja Karolina Buinauskienė, meninio ugdymo mokytoja Loreta Kvietkauskienė, meninio ugdymo mokytoja Virginija Kačinskienė, socialinė pedagogė Edita Markevičienė.

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility