PROJEKTAS „MANO DARŽELIS – MANO ŠIRDUTĖ“

    Š. m. gruodžio 15 d. l-d „Šermukšnėlis“ vyko projektas „Mano darželis-mano širdutė“, kurio tikslas – vaikų kūrybiškumo, pažintinių gebėjimų ir taisyklingos kalbos ugdymas žaidimuose ir veikose. Projektą organizavo logopedės Kristina Vidikienė ir Renata Skliaustienė.


Projekto metu buvo iškelti šie uždaviniai:  

  • plėtoti vaikų žodyną ir rišliąją kalbą, formuoti taisyklingą gramatinį suvokimą, ugdyti erdvinį ir foneminį suvokimą, formuoti žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius;
  • Pasitelkti mokymosi bendradarbiaujant strategiją ir pasidalinti gerąja patirtimi;
  • Skatinti vaikų kūrybiškumą ir teigiamas emocijas žaidimuose ir veiklose.

Pažinimo sritys: aplinkos pažinimo ir savęs suvokimo, sakytinė kalba, kūrybiškumas, emocijų suvokimas.

     Pokalbio metu  su vaikais  buvo aptariama sąvoka „Tolerancija“, jos įtvirtinimas ir rišliosios kalbos ugdymas.  Buvo žaidžiami  žaidimai „Pasakyk priešingai“, „Kairė – dešinė“, ir „Kur tu?“, kurie  praturtino vaikų pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną, formavo taisyklingą gramatinę  kalbą  ir ugdė orientaciją ir erdvinį suvokimą bei dėmesį.

    Pabaigoje buvo organizuojama STEAM veikla „Mano darželis – mano širdutė“, kurios metu vaikai kūrė savo darželį. Ugdytiniai gavo po popierinę širdutę ir skambant dainai „Aš turiu širdutę“ priklijavo ant nupiešto savo darželio po širdelę. Projektas vaikams labai patiko, buvo įdomus  ir suteikė daug gerų emocijų žaidžiant ir kuriant savo darželį visiems kartu.

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility