Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikus specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami.

Prašymo dėl vaiko priėmimo į įstaigą forma

Grupes sudaro įstaigos direktorė  pagal „Centarlizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto Savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  tvarkos aprašą“, patvirtintą Kauno  miesto savivaldybės tarybos 2008m. birželio 27d. sprendimu  T-331, 2009 gegužės 1d. sprendimo redakcija.

Vaikai į įstaigą priimami eilės ( pagal prašymo registravimo datą ) tvarka, vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.

Priimant pirmenybė teikiama:
-vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas,ar žymūs vystymosi sutrikimai;
-vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
-vaikams iš šeimų priskiriamų  socialiai remtinų šeimų grupei;
-vaikams iš šeimų turinčių  tris ir daugiau vaikų;
-vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko  įstaigą;
-priešmokyklinio amžiaus  vaikams; Kauno miesto savivaldybės gyventojų vaikams (kitų savivaldybių vaikai priimami tik esant laisvų vietų).

Grupės komplektuojamos iki rugpjūčio 1d., į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Jei vaikas per du mėnesius dėl nepateisinamų priežasčių neatvyko į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

Lankymosi įstaigoje tvarka, pateikiant prašymus dėl priėmimo į įstaigą 

Prašymai gali būti  pateikiami : elektroniniu būdu, Kauno miesto Savivaldybės administracijos Švietimo ir  kultūros departamento švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui, atsakingam už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą ir įstaigoje. Registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale”.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki rugpjūčio 1 dienos. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

Priimant vaikus į ikimokyklines ir priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.

Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka dėl COVID-19

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-05-29

Informacija atnaujinta — 2020 4 birželio | << ATGAL

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Aldona Leonavičienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: (8 37)  31 20 15
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2023 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility