PERFORMANSAS „APGLĖBKIM ŽEMĘ MŪSŲ ŠILUMA“

  2024 m. kovo 20 – ąją dieną, minint Pasaulinę Žemės dieną, lopšelio-darželio bendruomenė vykdė performansą „Apglėbkim žemę mūsų šiluma“.

  Žemės diena — tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus. Pasaulinės Žemės dienos metu kiekvienas turėtume pagalvoti apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę veiklą nukreipti tų problemų sprendimo linkme.

  Performanso tikslas: menine išraiška ugdyti pilietiškumą bei suteikti vaikams žinių apie ekologiją, bei norą saugoti mus supančią aplinką, burti bendruomenę bendrai veiklai.

   Ugdytiniai su mokytojomis kalbėjo apie Žemės saugojimą, kaip mes visi galime išsaugoti gamtą.

  Ačiū organizatorėm: socialinei pedagogei Editai, meninio ugdymo mokytojai Loretai, meninio ugdymo mokytojai Virginijai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jurgitai ir performanso koordinatorei direktorės pavaduotojai ugdymui Reginai Jarmulkienei.

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŠERMUKŠNĖLIS“
Įstaigos kodas 191643594

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Kristina Klimovienė
A. Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305 Kaunas
Tel.: +370 37 31 20 15, +370 37 31 20 17
El. paštas ldsermuksnelis@gmail.com

2024 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Accessibility